Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

cửa gỗ lim

Cửa Gỗ Tự Nhiên

Cừa gỗ tự nhiên,cua go tu nhien

Thông số cơ bản khuôn cửa và cửa gỗ tự nhiên:
+Cửa gỗ độ dày: 3,8-4cm
+Khuôn đơn: 6x14cm
+Khuôn kép: 6x24cm
+Kính độ dày 8mm kính trong,kính mờ,kính hoa đồng....

Cửa gỗ lim nam phi

1.Cửa gỗ đi 2 cánh

cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua gocửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go

cầu thang sắt

cầu thang sắt,cau thang sat

lan can cầu thang kính

Cầu thang kính,cau thang kinh

Lan can cầu thang kính sử dụng con tiện chân ngắn vững chắc,Kính temper 10mm hoặc 12mm khổ lớn liền mạch,tay vịn D65 gỗ lim nam phi cắt vuông phù hợp với thiết kế khung cầu thang vuông vắn và gia chủ không thích quá nhiều phụ kiện kính

cầu thang kính,cau thang kinh
cầu thang kính,cau thang kinh
cầu thang kính,cau thang kinh