Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Cầu thang Xương Cá -Tây Hồ

Cầu thang xương cá,cau thang xuong ca

Khung cầu thang xương cá kép sử dụng thép tấm 10mm.hộp đỡ bâch 20x40mm

Mặt bậc gỗ lim nam phi.lan can kính cầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét