Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Cửa gỗ tự nhiên

Cửa Gỗ Tự Nhiên

Cừa gỗ tự nhiên,cua go tu nhien

Thông số cơ bản khuôn cửa và cửa gỗ tự nhiên:
+Cửa gỗ độ dày: 3,8-4cm
+Khuôn đơn: 6x14cm
+Khuôn kép: 6x24cm
+Kính độ dày 8mm kính trong,kính mờ,kính hoa đồng....

Cửa gỗ lim nam phi

1.Cửa gỗ đi 2 cánh

cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua gocửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go
cửa gỗ,cua go

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét