Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Lan can cầu thang sắt

Cầu thang sắt,cau thang sat

Lan can cầu thang sắt 
sắt lập là dập từ thép tấm,phun sơn công nghiệp đen mờ M100. Tay vịn 30x60mm gỗ lim nam phi ,mặt bậc gỗ lim nam phi .

cầu thang sắt,cau thang sat
cầu thang sắt,cau thang sat
cầu thang sắt,cau thang sat
cầu thang sắt,cau thang sat
cầu thang sắt,cau thang sat

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét