Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Mặt bậc cầu thang kính

Khung cầu thang xương cá đơn, hộp 100x100mm bản bích đỡ bậc thép tấm dày 8mm
Mặt bậc Kính temper 19mm 
cầu thang xương cá,cau thang xuong cacầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong cacầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong cacầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong ca
cầu thang xương cá,cau thang xuong ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét